Акредитация на журналисти

Право на акредитация имат само лица навършили 18 годишна възраст представители на печатни издания, информационни агенции, уеб портали, телевизии, радио и отбори с лиценз от ММС.

Всяко одобрено лице ще получи обратен имейл за потвърждение с допълнителна информация относно събитието.