Медии

media22

Документи

*Всички кандидати изпратили своята заявка за акредитация ще трябва допълнително да подпишат декларация на място в пресцентър на рали „Твърдица“ 2020

Иван Ангелов Иванов – 0882218707