Дигитална форма за подаване на заявки

В случай на неуспешно попълване на тази форма можете да я изтеглите от тук и да я изпратите на e-mail: office@motorsportacademy.bg.

Всеки подал своята заявка чрез тази автоматична форма при явяване на административен/технически преглед ще трябва да я подпише собственоръчно и подпечата с печата на клуба, който представлява.

Срокът за подаване на заявки е до 05.06.2023 20:00 ч.

Форма заявка участници

Отбор/Team


1-ви пилот/First Driver


Ко-пилот/Co-Driver


Данни за автомобила / Details of the car


ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

За да бъде тази заявка валидна, същата следва да бъде придружена от такса за участие, разписка за пълна сума на съответната федерация, документ за банков превод и т.н.

Банкова сметка на организатора/ Organiser's banck account:

Автомобилен спортен клуб "Престиж"

IBAN: BG97 BPBI 7936 1082 9077 01

BIC: BPBIBGSF


Данни за фактура/Invoice Details


В случай на неуспешно попълване на тази форма можете да я изтеглите от тук и да я изпратите на e-mail: office@motorsportacademy.bg.

Всеки подал своята заявка чрез тази автоматична форма при явяване на административен/технически преглед ще трябва да я подпише собственоръчно и подпечата с печата на клуба, който представлява.

Срокът за подаване на заявки е до 05.06.2023 20:00 ч.