Документи от директор на състезанието

Решения и съобщения на спортните комисари