Организаторите на рали „Твърдица“ 2021 съобщават за настъпила промяна в маршрута на тазгодишното седемнадесето издание на състезанието. Въпреки поетия ангажимент за съдействие, по необясними причини и вероятен натиск, Община Нова Загора отказа да предостави трасето на скоростен етап 1-3 „Баня“. Другата съседна община – тази в Сливен, продължава да бави необходимите разрешения за ползване на другото предвидено трасе през първия ден – това от с. Бинкос към гр. Твърдица, което поставя организаторите на третия кръг от рали шампионат пред изключително трудната задача да преформатират целия първи състезателен ден.

След обсъждане между отговорните фактори в организацията на рали „Твърдица“ 2021 се взе решение първият състезателен ден да включва класическото изкачване от гр. Твърдица до местността Предела и отсечката между с. Боров дол и гара Чумерна. Третият етап за петъчния ден ще бъде супер-специалният етап на картинг писта „Тодор Славов“.

Втория състезателен ден остава без промяна спрямо предварително публикувания график.
Всички настъпили промени ще бъдат упоменати в бюлетин, който ще бъде публикуван на Електронното информационно табло на официалния уебсайт на ралито – www.rallytvarditsa.com